Rytmisk gymnastik

Vid OS-84 i Los Angeles utsågs rytmisk gymnastik till världens vackraste idrott av den församlade sportpressen. Rytmisk gymnastik är en kvinnlig sportgren, där gymnasten utför sina övningar med handredskap till musik. Varje rörelse ska motsvara musikens karaktär och följa dess rytm.

De estetiska rörelserna, inlevelsen i musiken och sättet att presentera denna kombination gör rytmisk gymnastik till en gren med oändliga variationsmöjligheter som kan fascinera såväl utövare som publik.

RG - gymnasten

En god RG-gymnast måste arbeta såväl med höger som vänster hand. Hon måste visa prov på spänst, mjukhet, variera rörelserna i tempo, utnyttja hela tävlingsytan och framföra sitt program med precision och inlevelse och samtidigt ge uttryck för musiken. Viktigt är att handredskapet inte utnyttjas som dekoration utan hålls i ständig rörelse.

Olika handredskap

Det finns fem olika handredskap och för varje redskap finns tekniska bestämmelser. Ordningsföljden på redskapen är alltid: rep, tunnband, boll, käglor och band. Gemensamt för alla redskap är att de skall vara i kontinuerlig rörelse samt harmoni med det gymnastiska och musikaliska utförandet.

Redskapen kan hanteras så att de befinner sig i gymnastens händer, på hennes kropp, på golvet och i luften.

Tävlingsformer

I rytmisk gymnastik tävlar man både individuellt, duo/trio och i trupp. Den individuella gymnasten tävlar i fyra grenar, duo/ trio tävlar i ett - två program och trupperna framträder med två kompositioner. Numera ingår det fem gymnaster i en trupp, mot tidigare sex. De yngre gymnasterna tävlar även i grenen fristående.

Musik och tävlingsyta

Musiken för de individuella programmen skall vara mellan 1.15-1.30 minuter och musiken för trupp ligger på 2.15-2.30 minuter.

Tävlingsytan, som består av heltäckningsmatta, är 13x13 meter för både individuellt och trupp.

Bedömning

Rytmisk gymnastik bedöms av fyra domargrupper:

 • D1/D2.
  Kroppssvårigheter och Risk - I denna bedömningskategori ges pluspoäng.
 • D3/D4.
  Handredskapstekniska svårigheter - I denna kategori ges pluspoäng.
 • A.V.
  Här kontrolleras variationsrikedom med kropp och handredskap, överensstämmelse och harmoni med musik/ rörelse, utnyttjande av tävlingsytan, inlevelse samt grundidén med programmet. I denna kategori görs poängavdrag från 10,00.
 • Utförande.
  Helt enkelt minusavdrag för alla fel som begås i utförandet av gymnastens program. I denna kategori görs poängavdrag från 10,00.

Källa: Svenska Gymnastik Förbundet

Tävlingsinformation

Läs mer om tävlingsklasser och program som gymnasterna kör.

Läs mer

Tävlingar

Läs mer om vilka tävlingar som finns lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer

Skapa din hemsida gratis!