Riktlinjer i LKGF

Styrelsens roll

 • Budget för verksamhetsåret samt uppföljning
 • Sekretariatet vid tävling
 • Hemsida
 • Lok/aktivitetsstöd
 • Medlemsregister
 • Kassör - alla in/ut betalningar fakturering bokföring
 • Kontakt med LISA (Landskronaidrottens samorganisation)
 • Sekreterare
 • Övergripande ansvar mellan styrelse/ ledare
 • Bidragssökande
 • Föräldraförening - priser vid tävling

Huvudtränarens roll

 • Träningstider
 • Tränare
 • Tävlingsutrustning
 • Ledarrekrytering
 • Ungdomsledarstipendium
 • Brita Å LK49 stipendium
 • Kontakt Svenska Gymnastikförbundet
 • Tävlingsansvarig
 • Mentor till alla tränare
 • Ansvarar för att boka tid för uppvisningar

Tränarens roll

 • Träna och leda
 • Informera
 • Förebild
 • Motivera
 • Träningsupplägg
 • Måluppfyllelse
 • Utveckling
 • Se till att gymnasten uppfyller sitt ansvar
 • Tränaren lämnar hallen sist vid träningen
 • Tränaren ska hålla sig utbildad i träningslära och code of points
 • Tränaren ansvarar för programpunkter vid uppvisningar
 • Tränaren ska finnas på plats vid uppvisningar och tävlingar
 • Tränaren måste meddela om den inte kan närvara vid träningstillfälle
 • Tränaren ska hjälpa till att uppmuntra gymnasterna vid försäljningar
 • Tränaren ska bemöta gymnasterna på ett positivt sätt

Gymnastens roll

 • Förebild
 • Sportsligt uppträdande
 • Sitt bästa utifrån förutsättningar
 • Träningsflitig
 • Hålla tiden till träningar och meddela om man inte kommer
 • Bemöta tränarna på ett positivt sätt
 • Ha koll på träningstider, redskap, utrustning, mat med mera

Förälders roll

 • Se till att gymnasten uppfyller sitt ansvar
 • Mat, sömn, skjuts och se till barnets välbefinnande
 • Sportsligt uppträdande
 • Föregå med gott exempel
 • Inte vara på träningsmatta vid tävling
 • Inte kommentera domarnas poängsättning vid tävling
 • Inga föräldrar i träningshallen (lämna hämta 15 min innan ok)
Skapa din hemsida gratis!