Medlemsavgift

 

200 kr

Medlemsavgiften är en årlig avgift för alla gymnaster, styrelsemedlemmar och ledare.

Avgifterna betalas in till föreningens bankgiro 5842-1595.

Stödmedlem


200 kr

Du kan också stödja vår förening genom att bli stödmedlem för 200 kr per kalenderår. Du väljer själv om du vill vara aktiv medlem eller passiv medlem. Som aktiv medlem har du rätt att närvara vid styrelsemötet/årsmötet och har en röst. Den passiva formen är ren sponsring.

Betala in till LKGF:s bankgiro (se ovan) och märk inbetalningen med medlemskap, förnamn och efternamn.

Terminsavgifter

Ett år har tre terminer;

Vårtermin (1 januari - 30 april)

Sommartermin (1 maj - 31 augusti)

Hösttermin (1 september - 31 december)

Det är inte alla grupper som tränar under sommaren utan det är RG-elit, mellangruppen och till viss del PVU.


RG-lek

4-6 år

700 kr

RG nybörjare

6-10 år

900 kr

RG fortsättning

7-12 år

900 kr

På-väg-upp

Avgiften är en grundavgift för 3 träningstillfällen per vecka.
För gymnaster som tränar fler dagar ökar träningsavgiften succesivt.

1 200 kr

Mellangruppen

Avgiften är en grundavgift för 4 träningstillfällen per vecka.
Vid träning 5/ggr per vecka kostar träningen samma som RG-elit.

1 600kr

RG-elit

1 900 kr

Skapa din hemsida gratis!