Sportlovsträning i Bulgarien

17.03.2017

Idag har Olivia Kristensson Nilsson och Meja Engdahl Petersson från Landskrona Kvinnliga GF åkt till Sofia i Bulgarien för en veckas träning. Med på resan i utbildningssyfte finns även Emma Sandell som är tränare i LKGF.

Meja Engdahl Petersson. Foto: Leo Erdfelt
Meja Engdahl Petersson. Foto: Leo Erdfelt

Flickorna ska träna rytmisk gymnastik på ett av Bulgariens ledande träningscentra. Chef för centrat är Neshka Robeva som under 1980 - 1990 talet var tränaren som förde landet till en världsledande position genom sitt "nytänk" vad gällde agerande på golvet och musik/rörelse.

RG världen har fått ett nytt bedömningsreglemente som trycker mycket just på dessa bitar. Hur programmen är uppbyggda, överenstämmelse till musiken, "den röda tråden genom programmet".

Flickorna har sett fram emot denna resa och hoppas på mycket lärdom och inspiration och naturligtvis hjälp att få sina program internationellt gångbara.

Olivia Kristensson Nilsson. Foto: Leo Erdfelt
Olivia Kristensson Nilsson. Foto: Leo Erdfelt
Skapa din hemsida gratis!