Kallelse till årsmöte

20.01.2017

Alla medlemmar i Landskrona Kvinnliga GF kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2016. Mötet kommer att äga rum på Puls arena, Varggatan 15, måndagen den 6 mars kl. 18:00.

Möteshandlingar till årsmötet kommer finns tillgängliga här på hemsidan, en vecka före mötet.

För att ha möjlighet att påverka årsmötet krävs att man är medlem i Landskrona Kvinnliga GF, det vill säga att man har betalat en medlemsavgift.

Motioner från röstberättigad medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 12 februari för att tas upp på årsmötet. Motioner skickas till miatherese79@hotmail.com

Handlingar

Skapa din hemsida gratis!