Kallelse till årsmöte samt årsmöteshandlingar

17.02.2020

Alla medlemmar i Landskrona Kvinnliga GF kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2019. Mötet kommer att äga rum på Puls arena, onsdagen den 11 mars kl. 18:00.

Möteshandlingar till årsmötet kommer finnas tillgängliga här på hemsidan, en vecka före mötet. För att ha möjlighet att påverka årsmötet krävs att man är medlem i Landskrona Kvinnliga GF, det vill säga att man har betalat en medlemsavgift.

Motioner från röstberättigad medlem (från 15 år) ska vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari för att tas upp på årsmötet. Motioner skickas till ordförande Nils Lekeberg, nils.lekeberg@enjay.se

Ursäkta sen ankomst för handlingarna. Här finns dem nu inför morgondagens årsmöte:

Skapa din hemsida gratis!