Kallelse till årsmöte 20 mars

26.02.2023

Alla medlemmar i Landskrona Kvinnliga GF kallas till årsmöte för verksamhetsåret 2022. Årsmötet hålls måndagen den 20 mars kl. 18:00 i Albanoskolans idrottshall. Välkomna!

Anmälan

Anmäl dig till mötet senast den 13 mars. Skicka anmälan till emmalindahl1998@gmail.com

Motioner till årsmötet ska vara Emma Lindahl tillhanda senast 13 mars februari. Se mejl ovan.

Välkomna!

Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till årsmötet

Skapa din hemsida gratis!